Sąlygos ir taisyklės

SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

Bendrosios nuostatos

Šios prekių pirkimo – pardavimo sąlygos ir taisyklės (toliau – Sąlygos ir Taisyklės) reglamentuoja Pirkėjo (fizinio asmens, įsigyjančio prekes) ir Pardavėjo (juridininio asmens, kuriam priklauso puslapis www.pasiek.lt) tarpusavio teises bei pareigas, prekių užsakymo bei apmokėjimo už jas, pristatymo bei grąžinimo sąlygas ir tvarką, atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu – pardavimu susijusias sąlygas.

Pasiek.lt  pasilieka teisę keisti, taisyti ar pildyti Sąlygas ir Taisykles. Apie pakeitimą, taisymą ar papildymą Pirkėjas informuojamas el. paštu. Pirkėjui apsiperkant www.pasiek.lt , taikomos prekių užsakymo metu galiojančios Taisyklės.

Prekių užsakymas

Užsakyti knygą galima užpildžiu formą. Pirkėjai turi  būti susipažinę su Naudojimosi taisyklėmis. Laikoma, kad Pirkėjas pateikęs užsakymą sutinka su visomis www.pasiek.lt nurodytomis sąlygomis ir taisyklėmis.

Nuo mygtuko „Užsakyti“ paspaudimo momento, šios Taisyklės tampa Pirkėjo ir Pardavėjo prekių pirkimo – pardavimo sutartimi.

Prekių kaina 

Prekių kaina nurodoma galutinė vartotojui. Pirkėjui prekės parduodamos prekių užsakymo metu nurodytomis kainomis.

Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų įvykdytas visa apimtimi, tačiau nesuteikia dėl to jokių garantijų. Tuo atveju, jei Pardavėjas neturi užsakytos prekės ar pakankamo jos kiekio, Pardavėjas pasilieka teisę nepristatyti prekės, pristatyti mažesnį prekės kiekį arba parinkti Pirkėjo užsakytai prekei analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę (toliau – alternatyvi prekė). Alternatyvios prekės pristatymas visais atvejais suderinamas su Pirkėju telefonu arba elektroniniu paštu. Pinigai, Pirkėjui nesutikus gauti alternatyvios prekės, ąžinami Pirkėjui į banko sąskaitą, iš kurios gautas apmokėjimas arba kurią raštu nurodo Pirkėjas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prekių pristatymo dienos.

Apmokėjimo tvarka ir terminai

Priklausomai nuo Pardavėjo, Pirkėjas už užsakytas prekes bei jų pristatymą gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:

– naudojantis elektronine bankininkyste – Pirkėjui išsiunčiamas elektroniniu paštu informacija su apmokėjimo duomenimis.  Pasirinkus tokį mokėjimo būdą prekė rezervuojama 1 d.d.. Atsakomybė už duomenų saugumą tenka atitinkamam bankui, kadangi piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje;

Prekių kokybė ir tinkamumo naudoti terminas

Pardavėjas suteikia 14 dienų prekių grąžinimo garantiją. Prekės pakuotė bei pati prekė privalo būti nepažeisti, kitu atveju Pardavėjas turi teisės grąžinamos prekės nepriimti.

Pardavėjas neatsako už tai, kad svetainėje pavaizduotos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

Prekių grąžinimas ir keitimas

Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties grąžinti prekes apie tai raštu informuodamas Pardavėją per 7 darbo dienas nuo prekių pristatymo dienos.

Pirkėjo įsigytų nekokybiškų ar Pirkėjui dėl formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo nepatinkančių prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“.

Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis dėl to, kad Pirkėjui prekės nepatinka dėl formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo arba grąžinti pinigus (kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės) gali būti tenkinamas tik Pardavėjui sutikus.

Norėdamas grąžinti prekes, Pirkėjas turi pristatyti jas Pardavėjo nurodytu adresu ir užpildyti prašymą dėl prekių grąžinimo.

Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, Pirkėjo nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt., tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą ir garantinį dokumentą (jei jis buvo išduotas).

Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

Apsikeitimas informacija

Visi elektroniniai pranešimai ir/arba SMS Pirkėjui siunčiami Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ir/arba telefono numeriu.

Visi Pirkėjo pranešimai, klausimai, pretenzijos ir skundai, susiję su prekėmis, prekių grąžinimu turi būti siunčiami Pardavėjui Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje nurodytais kontaktais.

Baigiamosios nuostatos

Pardavėjas įsipareigoja visus iš svetainėje www.pasiek.lt gautus Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.

Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių, sprendžiami derybų būdu, nepavykus susitarti ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.